Prosessen

Ta kontakt:

Ser du noe du liker eller har en ide, ta kontakt. Vi vil kontakte deg tilbake med eventuelle spørsmål for å sikre at vi kan levere det du ønsker.

Pris:

Etter vi har slått fast at dette er noe vi kan levere, estimerer vi en pris på bakgrunn av informasjonen vi har motatt. Er prisen innenfor tiltenkt budsjett går vi videre til neste fase.

Design/utførelse:

Her går vi mer detaljert til verks og blir enige om detaljer og utførelse på selve møbelet innenfor de rammene vi allerede har lagt. Hvis det trengs utvikles skisser og ideer, sammen skaper vi ditt drømmemøbel. Når du godkjenner designet og endelig pris, vil en kontrakt bli tilsendt hvor du blir bedt om å betale et depositum på 50% for å bekrefte ordren. Du vil på dette stadiet få estimert en leveringstid. Skulle det vise seg at det er mange bestillinger, vil man få et nummer i køen og man vil bli kontaktet noen uker i forveien før produksjonen av ditt møbel starer.

Kontaktinformasjon

image 0005
image 0000